test
HomeKnepVilket nummer ser du i mitten av bilden? Alla ger olika svar!

Vilket nummer ser du i mitten av bilden? Alla ger olika svar!

-

Denna optiska illusion har blivit mycket populär på webben.

Flera användare undrar vilket nummer som står i mitten av bilden. De bråkar sinsemellan, men det finns bara ett korrekt svar.

Vilket nummer döljs i bilden?

Alla som tittar på bilden läser olika siffror. Allt på grund av en optisk illusion som förvirrar vårt sinne. Bilden publicerades på Twitter.

På kort tid dök det upp en hel del kommentarer under den. De flesta tror att de kan se siffran 528 i mitten.

Men det är inget bra svar alls. Titta närmare så ser du nästa siffror. Enligt vissa utgör de numret 4528, 5283 eller till och med 45283. Inget av dessa svar är korrekta.

Siffran gömt i mitten är ännu längre. Det är siffran 3 452 839. De flesta människor uppfattar bara några av siffrorna i det numret. Få av dem ser det i sin helhet. Bilden är speciellt framtagen för att göra det svårt att gissa rätt lösning. Siffror utanför cirkelns mitt är svårare att se på grund av kontrasten. Och vilket nummer ser du?